090-197-8531

MR.JOURNEY

ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดด้วยรถ Toyota Commuter ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางของผู้ใช้วีลแชร์

ภายในรถประกอบด้วย “ลิฟต์ยกไฮดรอลิก” ขึ้นลงพร้อมที่จับ สำหรับยกรถเข็นหรือรถวีลแชร์พร้อมผู้สูงอายุหรือผู้พิการขึ้นไปบนรถ ทำให้ขึ้นและลงรถได้สะดวก มีหมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัย

และเข็มขัดนิรภัยสำหรับ “ผู้ใช้รถวีลแชร์” ภายในรถสามารถรองรับผู้ใช้ วีลแชร์ได้ 1-2 ท่าน และเบาะนั่งขนาดใหญ่ VIP สำหรับผู้ติดตาม 2-4 ท่าน