090-197-8531

 

Mr.Journey

สยามราชรถเช่า  ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดด้วยรถ Toyota Commuter ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางของผู้ใช้วีลแชร์ ภายในรถประกอบด้วย “ลิฟต์ยกไฮดรอลิก” ขึ้นลงพร้อมที่จับ สำหรับยกรถเข็นหรือรถวีลแชร์พร้อมผู้สูงอายุหรือผู้พิการขึ้นไปบนรถ ทำให้ขึ้นและลงรถได้สะดวก มีหมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัย และเข็มขัดนิรภัยสำหรับ “ผู้ใช้รถวีลแชร์” ภายในรถสามารถรองรับผู้ใช้ วีลแชร์ได้ 1-2 ท่าน และเบาะนั่งขนาดใหญ่ VIP สำหรับผู้ติดตาม 2-4 ท่าน

 

สะดวก สบาย อุ่นใจ เมื่อเลือกใช้บริการกับสยามราชรถเช่า พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

- สะดวก สบาย ในการรับส่งรถยนต์ บริการส่งถึงท่าน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

- สะดวก สบาย ในการจ่ายค่าเช่าได้หลายช่องทาง เช่นชำระเป็นเงินสด/โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร

- สะดวก สบาย ในการขับขี่ที่ไม่จำกัดระยะทาง

- อุ่นใจ ด้วยการให้ความคุ้มครองด้วยกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1

- อุ่นใจ ด้วยการบริการ Call Center รับเรื่องอุบัติเหตุตลอด 24 Hr.

- อุ่นใจ ในคุณภาพรถยนต์ ด้วยการตรวจเช็คระยะและดูแลบำรุงรักษา ด้วยช่างผู้ชำนาญงาน จากศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์

 

 

เงื่อนไขการเช่ารถ

1. กรุณาติดต่อสำรองรถเช่ารายวันล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

2. ราคาเช่ารถรายวัน เป็นราคาที่รวมประกันภัยชั้น 1 แล้ว

3. ราคาเช่ารถรายวัน เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

4. ราคาเช่ารถรายวันที่เสนอเป็นราคาที่ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าที่จอดรถ, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง, ค่าล้างรถและเบี้ยปรับต่างๆหรือค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้ รถไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือที่ตกลงไว้กับบริษัท ฯ

5. กรณีเช่ารถแบบรายวัน ทางบริษัทฯเก็บเงินค่ามัดจำ เป็นเงิน 20,000 บาท